เราคือใคร

เกี่ยวกับมูลนิธิ

มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (มูลนิธิ เอไอพี) เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร จัดตั้งขึ้นตามข้อบัญญัติของประเทศสหรัฐอเมริกา เลขที่ 501 (ซี) (3) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเครือข่ายระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน พัฒนาด้านการศึกษาและเสริมสร้างหลักสูตรโดยใช้สื่อสาธารณะ และดำเนินการส่งเสริมการใช้หมวกนิรภัยในโรงเรียน รวมทั้งให้ความรู้ในโครงการด้านความปลอดภัยบนถนน เพื่อลดการแพร่กระจายและอัตราการตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนถนนในประเทศกำลังพัฒนา

การตายและบาดเจ็บรุนแรงที่ศีรษะจากอุบัติเหตุบนถนนสามารถป้องกันได้ และแนวโน้มการสูญเสียเหล่านี้ยังไม่เปลี่ยนแปลง ความมุ่งมั่นของเรา คือ การสร้างคนยุคใหม่ที่เป็นผู้ใช้ถนนที่ฉลาดและปลอดภัย มูลนิธิฯ ก่อตั้งขึ้นในปี 2542 และมีสำนักงานในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ในกรุงฮานอย และเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ ในประเทศเวียดนาม และในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ได้ก่อตั้งโรงงาน V-SPEC หรือ Protec Helmets เพื่อผลิตหมวกนิรภัยสำหรับใช้ในประเทศเขตร้อนด้วย

โครงการของมูลนิธิฯ ได้แก่ โครงการเดินทางปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน โครงการถนนปลอดภัยไปโรงเรียน โครงการกดปุ่มแบบเรียนความปลอดภัย และการให้ความรู้ผ่านสื่อสาธารณะ ความพยายามของเราเพื่อพัฒนาถนนและผู้ใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัย รวมไปถึง การสนับสนุนด้านนโยบาย การให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญ การจัดหาหมวกนิรภัยที่มีคุณภาพสูง เหมาะกับสภาพภูมิอากาศและราคาไม่แพง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการต่างๆ สามารถหาได้ ตามเว็บไซต์นี้

ในปี 2552 มูลนิธิฯ ร่วมกับสมาพันธ์ยานยนต์สากล FIA และธนาคารโลก เปิดตัวโครงการวัคซีนหมวกนิรภัยสากล (Global Helmet Vaccine Initiative หรือ GHVI) ซึ่งเป็นการดำเนินงานระดับสากลภายใต้จุดมุ่งหมายเพื่อ “ใส่หมวกนิรภัยให้กับทุกคน” ของทศวรรษแห่งการลงมือทำเพื่อความปลอดภัยทางถนน มูลนิธิฯ เป็นผู้นำโครงการดังกล่าวไปดำเนินการในประเทศกำลังพัฒนาทั่วทวีปอาฟริกา เอเชีย ลาตินอเมริกา และตะวันออกกลาง และจะดำเนินงานเพื่อลดอัตราการตายและบาดเจ็บจากที่คาดการณ์ไว้ให้ลดลงร้อยละ 50 ภายในปี 2563

ภารกิจ

ภารกิจของมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย คือ การให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน และทักษะต่างๆ ในประเทศกำลังพัฒนาโดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการตายและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนถนน

วิสัยทัศน์

ทำให้โลกมีถนนปลอดภัย มีคนใช้ถนนอย่างฉลาด และประเทศกำลังพัฒนาต่างๆ มีสภาพแวดล้อมในการจราจรที่ส่งเสริมการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและประชาชน

ทำให้โลกมีความร่วมมือระหว่าง องค์กรเอกชน องค์กรภาครัฐ และบริษัทห้างร้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน

ทำให้โลกมีปัจเจกชนที่มีพลังและได้รับการศึกษา เพื่อความสามารถในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต และความมั่นคงเมื่อใช้ยานพาหนะ ทั้งขณะที่เป็นผู้ขับขี่หรือผู้โดยสาร

ค่านิยมองค์กร

 • ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรม
  เราให้ความสำคัญต่อวัฒนธรรมทั้งภายในสถานที่ทำงานและภายในสถานที่ต่างๆ ที่เราเข้าไปดำเนินงาน
 • ชุมชน
  การเสียสละให้สังคมของเราสร้างตัวตนขององค์กร

 • รับผิดชอบ
  เรายึดถือตัวเรา ตัวบุคคล และการร่วมแรงร่วมใจของหมู่คณะ ยืนยันความรับผิดชอบต่อคำสัญญาต่างๆ ของเรา
 • การร่วมมือ
  เรามองว่า การร่วมมือทั้งภายในองค์กรและภายนอก เป็นหัวใจสำคัญในความสำเร็จของเรา

ทำไมมูลนิธิฯ จึงมีเอกลักษณ์

 • มูลนิธิฯ เสนอวิธีการและทางเลือกที่พิสูจน์ได้ ต่อปัญหาที่ระบาดไปทั่วโลก ซึ่งคร่าชีวิตผู้คนในแต่ละปีไปมากกว่าโรคมาเลเรียหรือวัณโรค โดยใช้ประสบการณ์ความสำเร็จในประเทศเวียดนาม ซึ่งเราได้พัฒนาทั้งโครงการระดับเล็กไปจนถึงระดับชาติ มุ่งเป้าไปยังความท้าทายของความตระหนักในด้านความปลอดภัยบนถนนและการใช้หมวกนิรภัย
 • จากประวัติการดำเนินงานที่ได้รับความร่วมมือดียิ่งจากหลากหลายภาคส่วน มูลนิธิฯ ริเริ่มโครงการและเป็นผู้นำในการดำเนินงานซึ่งเข้าไปร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายความปลอดภัยบนถนน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงมาตรการต่างๆ ที่มีความโยงใยและครอบคลุม และมุ่งไปยังความปลอดภัยทางถนนในเวลาเดียวกัน
 • เรามีความรู้ความเชี่ยวชาญกว้างขวาง และเป็นพันธมิตรกับองค์กรนอกภาครัฐ (NGO) และบริษัทต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งเชื่อมั่นได้ว่าโครงการของเราเหมาะสมและตรงเป้าหมายของการทำถนนให้ปลอดภัยเพื่อประชาชน

 


RSS feed Facebook