คุณจะช่วยได้อย่างไร

ผู้สนับสนุนหลัก

CMIT logo

CMIT สนับสนุนโครงการ เดินทางปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน ในโรงเรียนประถมศึกษาของเวียดนาม มอบหมวกนิรภัยกว่า 700 ใบให้กับนักเรียนและคุณครูและให้การอบรมด้านการใช้หมวกนิรภัย อ่านเพิ่มเติมได้ที่ ตรงนี้

การปกป้องเด็กๆ เป็นจุดมุ่งหมายหลักของ CMIT; เราเชื่อว่าเด็กคือสมาชิกของสังคมที่สมควรได้รับการทนุถนอม โครงการ เดินทางปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน เป็นการส่งเสริมนโบยายระยะยาวของบริษัทอย่างดีเยี่ยม ซึ่งคือ   ‘ชีวิตปลอดภัย’

-ไมเคิ่ล เธม รัซมุสเซน-
ผู้อำนวยการบริหาร CMIT

ระดับผู้นำ

ระดับภาคี

องค์กรประสานความร่วมมือสวมหมวกนิรภัยแห่งเวียดนามเป็นกลุ่มองค์กรและภาคธุรกิจต่างๆ ซึ่งอุทิศตนปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยทางถนนในเวียดนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความตระหนักต่อสาธารณะในการสวมหมวกนิรภัย องค์กรนี้สนับสนุนโครงการให้ความรู้รณรงค์สร้างความตระหนักต่อสาธารณะของมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย ซึ่งรวมไปถึงการโฆษณาทางโทรทัศน์ ป้ายบนทางด่วน ป้ายโฆษณานอกอาคาร กิจกรรมถนนปลอดภัย และโครงการกับโรงเรียน    

ในปัจจุบัน องค์กรฯ นี้ ร่วมมือกับ มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย โครงการช่วยเหลือจากต่างประเทศของรัฐบาลออสเตรเลีย (AusAID) สถานทูตเดนมาร์ก สถานทูตสหรัฐอเมริกา ธนาคารโลก บริษัท อินเทล และมิชิลิน

ระดับผู้สนับสนุนระดับกัลยาณมิตร

 


RSS feed Facebook