สาเหตุที่เรามุ่งมั่น

ขอบข่ายงานในภูมิภาคต่างๆ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 • การพัฒนาด้านยานยนต์อย่างรวดเร็วในภูมิภาคกำลังแซงหน้าการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 • ในเวียดนามและกัมพูชา จำนวนของรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นกว่า 17% ในระหว่างปี 2550 และ 2551
 • รถจักรยานยนต์มีจำนวนกว่า 95% ของยานพาหนะทั้งหมดและมีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์คิดเป็น 66% ของจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนน
 • เพียง 16% ของยานพาหนะบนโลก ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงมีระดับการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนถึง 44 % ของอัตราการเสียชีวิตทางถนนทั้งโลก
 • เหยื่อจากอุบัติเหตุทางถนนคิดเป็นอัตราเฉลี่ย 20-30% ของคนที่ต้องนอนในโรงพยาบาล
 • การสูญเสียทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศในปัจจุบันคิดเป็น 2.3% โดยเฉลี่ย

 

อัฟริกา

 • มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงที่สุดในโลก ที่อัตรา 28.3 คนต่อประชากร 100,000 คน
 • มีการคาดการณ์ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนถึง 80% จากพ.ศ. 2533 ถึงพ.ศ. 2563
 • ภายในปี 2558 อุบัติเหตุทางถนนจะเพิ่มขึ้นมากกว่าโรคเอดส์ และมาลาเรียซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในเด็กอายุ 5-14 ปี
 • คนเดินเท้าและผู้โดยสารเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงสุดจากการบาดเจ็บ
 • มีอัตราการตายสูงสุดของโลก ในเด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี

 

ลาตินและอเมริกาใต้

 • มีการพัฒนาด้านยานยนต์อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนตั้งแต่ปี 2535
 • มีการคาดการณ์ว่า จะมีการเพิ่มขึ้นของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนถึง 48% จากปี 2533 ถึง 2563
 • อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงที่สุดในประเทศต่างๆ อยู่ที่ 41.7 คนต่อประชากร 100,000 คนในประเทศ เอล ซัลวาดอร์ อยู่ที่ 41.0 คนต่อประชากร 100,000 คนในประเทศสาธารณรัฐโดมินิกันและอยู่ที่ 25.6 คนต่อประชากร 100,000 คนในบราซิล
 • อุบัติเหตุทางถนนทำให้สูญเสียถึง 18.9 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี คิดเป็น 1.5% ของค่าเฉลี่ยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
 • คนเดินเท้าและผู้ใช้ถนนเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงสุดจากการบาดเจ็บ

 


RSS feed Facebook