งานของมูลนิธิ

โครงการถนนเส้นนี้ปลอดภัยสำหรับหนู

ความเป็นมา

โครงการถนนเส้นนี้ปลอดภัยสำหรับหนู คิดขึ้นโดยองค์กร ความปลอดภัยเด็กโลก และ เฟ็ดเอ็กซ์ในปี 2542 ทำให้นักเรียนกว่า 1 ล้านคนทั่วโลกและโรงเรียนกว่า 1,000 โรงเรียน ในประเทศบราซิล แคนาดา ประเทศจีน อินเดีย เกาหลี ฟิลิปปินส์ และสหรัฐอเมริกา ได้เข้าร่วมโครงการ ถนนเส้นนี้ปลอดภัยสำหรับหนูเป็นโครงการหลากหลายระยะ โดยรวมเอาองค์ประกอบต่างๆ ไว้ดังนี้:

  • การปูพื้นฐานการศึกษาในโรงเรียน
  • การระดมกำลังทำงานด้านความปลอดภัย
  • การปรับปรุงสภาพแวดล้อมการจราจรในบริเวณโรงเรียน
  • การบังคับใช้กฎหมาย
  • การทำวิจัย

เฟ็ดเอ็กซ์ ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลัก ของโครงการ “ถนนเส้นนี้ปลอดภัยสำหรับหนู” จัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและช่วยเหลือในการให้ข้อมูลเพื่อทำวิจัย และทำเอกสารแสดงปัญหาที่พบในกลุ่มเด็กที่ใช้ทางเท้าระหว่างการเดินทาง อาสาสมัครของเฟ็ดเอ็กซ์ทำการอบรมในชั้นเรียน เดินนำนักเรียนระหว่างการเดินทางมาโรงเรียนและเดินทางกลับ ในวันเดินมาโรงเรียนแห่งโลก และเป็นคณะกรรมการความปลอดภัยคนเดินเท้าของโรงเรียน

มูลนิธิฯ ร่วมเป็นหนึ่งในครอบครัว ถนนเส้นนี้ปลอดภัยสำหรับหนู กลุ่มล่าสุด ทั้งนี้ ในการพัฒนาโครงการความปลอดภัยของเด็กในเวียดนาม มูลนิธิฯ จึงได้ดำเนินโครงการ ถนนเส้นนี้ปลอดภัยสำหรับหนู ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2552 ในโฮจิมินห์ซิตี้ และดองไน โครงการนี้ ได้ถูกปรับปรุงเพื่อให้เหมาะกับสภาพการณ์ของเวียดนามเพื่อทำให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อโครงการ

มูลนิธิฯ ได้ดำเนินโครงการ ถนนเส้นนี้ปลอดภัยสำหรับหนูใน 5 โรงเรียน มีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 4,000 คน และครูอีกกว่า 300 คน


RSS feed Facebook