งานของมูลนิธิ

โรงงานหมวกนิรภัย โพรเทค

ข้อมูลเบื้องต้น:

  • เป็นโรงงานไม่หวังผลกำไรแห่งแรกของโลก
  • ผลิตหมวกนิรภัยน้ำหนักเบา “หมวกเมืองร้อน” ออกแบบเฉพาะสำหรับคนเอเชีย
  • ผลิตหมวกนิรภัย 500,000 ใบต่อปีต่อโรงงาน
  • ผลิตหมวกนิรภัยเด็กส่งให้โครงการ “เดินทางปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน”
  • จ้างแรงงานทุพพลภาพกว่า 30% ของจำนวนแรงงานทั้งโรงงาน
  • เป็นต้นแบบที่ประสบความสำเร็จและสามารถนำไปเป็นต้นแบบในประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ

ความเป็นมา

เปิดโรงงานในเดือน พฤษภาคม 2545 โรงงานไม่หวังผลกำไร โพรเทค เป็นโรงงานสมัยใหม่ ใช้เทคโนโลยีล่าสุดในการผลิตหมวกนิรภัยคุณภาพสูง หาซื้อได้ในราคาไม่แพง ซึ่งตอบสนองความต้องการของคนเวียดนามและผู้บริโภคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เกี่ยวกับโพรเทค

ในอดีต คนขับขี่ในประเทศเวียดนามวิจารณ์ว่าหมวกนิรภัยเต็มใบที่วางขายในตลาดใส่แล้วร้อนและหนักมาก มองไม่เห็นทัศนียภาพและบดบังการได้ยิน และไม่มีแบบสวยๆ นักออกแบบของโพรเทคจึงออกแบบผลิตหมวกที่มีนวัตกรรมรูปแบบใหม่ซึ่งเข้ากับสภาพภูมิอากาศและความต้องการของคนเวียดนาม ทำให้เกิดเป็น “หมวกนิรภัยเมืองร้อน”

น้ำหนักเพียง 500 กรัม หมวกนิรภัยโพรเทคเบามากและมีช่องระบายอากาศเพื่อสวมใส่เย็นสบายในระหว่างขับขี่ หมวกนิรภัยของโพรเทคได้รับการออกแบบคล้ายกับหมวกจักรยานมากกว่าจะเลียนแบบหมวกแบบเดิมๆ เพราะไม่ปิดหูหรือแก้มผู้สวมใส่เพื่อเปิดด้านข้างให้มองเห็นวิสัยทัศน์และได้ยินดีขึ้น ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นได้รับการทดสอบผ่านมาตรฐานการรับรองในห้องแล็บของโรงงานและผ่านมาตรฐานของประเทศเวียดนาม หมายเลข TCVN 5756:2001.

วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งโรงงานโพรเทคไม่ใช่เฉพาะการผลิตหมวกนิรภัยที่มีมาตรฐาน แต่ยังเพื่อให้มูลนิธิป้องกันอุบัติแห่งเอเชียสามารถทำงานเพื่อสังคมได้อย่างยั่งยืน โรงงานผลิตหมวกโพรเทคก่อตั้งโดยได้รับเงินสนับสนุนจากสายเรืออเมริกัน เพรสซิเด้นท์ การปิโตรเลียมแห่งอังกฤษ ดิแอตแลนติก พิแลนโทรฟี่ส์ และมูลนิธิสตาร์และฟรีแมน ขณะที่โรงงานดำเนินงานผลิตและขายหมวกนิรภัย โรงงานยังให้กำไร 100% แก่มูลนิธิเพื่อทำกิจกรรมด้านความปลอดภัยบนท้องถนนเพื่อสังคม โครงการต้นแบบของมูลนิธิฯ “ขับขี่ปลอดภัย” เป็นโครงการแรกเพื่อคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างในปี 2548 ซึ่งใช้เงินสนับสนุนทั้งหมดจากโรงงานโพรเทค โพรเทคจ้างคนงานพิการหรือทุพพลภาพคิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนคนงานทั้งหมดในโรงงาน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพรเทค สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่ เว็บไซต์ของโรงงาน


RSS feed Facebook