ข่าวสาร

Long Short Walk by AIP Foundation (Thailand)

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 เด็กๆ ในชุมชน คุณครู ผู้ปกครอง บุคลากรในโรงเรียนวัดนาคปรก และเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการในเขตภาษีเจริญ กว่า 180 คน รวมทั้งผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศ ร่วมเดินรณรงค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้ถนนโดยการเดินเท้า ซึ่งจัดโดยมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย กิจกรรมนี้เป็นการรณรงค์ทั่วโลก จัดขึ้นในหลายๆ ประเทศเพื่อทำให้ถนนปลอดภัยมากขึ้นเพื่อพวกเราทุกคน โดยเฉพาะคนเดินถนน 


RSS feed Facebook