ข่าวสาร

Helmets for Kids supported by Rotary Club of Bangkok South

4 มีค. 56 มูลนิธิฯ โดยการสนับสนุนจากสโมสรโรตารีกรุงเทพใต้ ภาค 3350 บริจาคหมวกนิรภัยจำนวน 175 ใบแก่เด็กนักเรียนในชุมชนบึงพระราม 9 พร้อมให้การศึกษาด้านความปลอดภัยทางถนน ในปีการศึกษา 2556


RSS feed Facebook