ข่าวสาร

MOU signing between DDPM & AIP Foundation (Thailand)

การลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่องส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ระหว่าง นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย และ นายเกร็ก คราฟท์ ประธานมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (AIP) ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2555


RSS feed Facebook