ข่าวสาร

Long Short Walk by AIP Foundation (Thailand)

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 เด็กๆ ในชุมชน คุณครู ผู้ปกครอง บุคลากรในโรงเรียนวัดนาคปรก และเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการในเขตภาษีเจริญ กว่า 180 คน รวมทั้งผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศ ร่วมเดินรณรงค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้ถนนโดยการเดินเท้า ซึ่งจัดโดยมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย กิจกรรมนี้เป็นการรณรงค์ทั่วโลก จัดขึ้นในหลายๆ ประเทศเพื่อทำให้ถนนปลอดภัยมากขึ้นเพื่อพวกเราทุกคน โดยเฉพาะคนเดินถนน 

Helmets for Kids supported by Rotary Club of Bangkok South

4 มีค. 56 มูลนิธิฯ โดยการสนับสนุนจากสโมสรโรตารีกรุงเทพใต้ ภาค 3350 บริจาคหมวกนิรภัยจำนวน 175 ใบแก่เด็กนักเรียนในชุมชนบึงพระราม 9 พร้อมให้การศึกษาด้านความปลอดภัยทางถนน ในปีการศึกษา 2556

MOU signing between DDPM & AIP Foundation (Thailand)

การลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่องส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ระหว่าง นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย และ นายเกร็ก คราฟท์ ประธานมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (AIP) ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2555


RSS feed Facebook