งานของมูลนิธิ

กฏระเบียบและการสนับสนุนด้านนโยบาย

City traffic

ด้วยการทำงานใกล้ชิดกับคณะกรรมการความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติ มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย ให้คำแนะนำด้านการออกกฎหมาย และการสนับสนุนการบังคับใช้นโยบายด้านการสวมใส่หมวกนิรภัย และความปลอดภัยทางถนนในประเทศเวียดนาม มูลนิธิฯ ยังสนับสนุนการบังคับใช้กฏหมายการสวมหมวกนิรภัยให้ครอบคลุมอย่างจริงจัง และได้ให้คำแนะนำแก่กระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้เป็นวาระแห่งชาติ

ความสำเร็จด้านโยบายของมูลนิธิรวมถึง:

  • การผ่านมติหมายเลข 32 ซึ่งประกาศให้เรียกค่าปรับกับผู้ขับรถจักรยานยนต์หรือผู้โดยสารที่อายุเกิน 14 ปีโดยไม่สวมหมวกนิรภัย ภายหลังจากการผ่านมติดังกล่าว การปฏิบัติตามกฎการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในกลุ่มผู้ใหญ่ จากค่าเฉลี่ย 10% เพิ่มเป็น 90%
  • การขยายขอบข่ายเพื่อบังคับใช้กฎหมายการสวมหมวกนิรภัยในเดือนพฤษภาคม 2553 รวมไปถึงเด็กในกลุ่มอายุต่ำกว่า 14 ปีให้สวมหมวกนิรภัย และรวมไปถึงการปรับผู้ใหญ่ที่ขับมอเตอร์ไซค์ขนส่งผู้เยาว์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย
  • การแก้ไขมาตรฐานหมวกนิรภัยสำหรับผู้ใหญ่ขับขี่รถจักรยานยนต์ TCVN 5756-2001 ได้รวมเอาความหลากหลายของชนิดหมวกนิรภัยตามการยอมรับของคนส่วนใหญ่เข้าไว้ด้วย
  • การพัฒนามาตรฐานหมวกนิรภัยเด็กในภูมิภาค หมายเลข TCVN:6979-2001 (เวียดนามเป็นหนึ่งในสามประเทศในโลกที่มีมาตรฐานหมวกนิรภัยสำหรับเด็ก)

 


RSS feed Facebook