งานของมูลนิธิ

โครงการเดินทางปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน

ประวัติ

ในปี 2543 มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย เปิดตัวโครงการ “เดินทางปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน” ในประเทศเวียดนาม และได้ดำเนินการบริจาคหมวกนิรภัยสำหรับประเทศเขตร้อนที่มีมาตรฐานสูงไปกว่า 500,000 ใบ แก่โรงเรียนต่างๆ กว่า 140 โรงเรียนใน 7 ประเทศ

ขั้นตอนของโครงการ ได้แก่:

  • การบริจาคหมวกนิรภัยคุณภาพสูงแก่นักเรียนและคุณครู
  • การฝึกอบรมวิธีการใช้หมวกนิรภัยแก่นักเรียนและครูผู้สอน
  • จัดกิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ ใช้สื่อต่างๆ เพื่อดึงดูดความสนใจ และพัฒนาเชื่อมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานนอกภาครัฐต่างๆ
  • การติดตามผลและการตรวจประเมิน

ความสำเร็จของโครงการส่วนใหญ่ เกิดจากการรวมเรื่องการสวมหมวกนิรภัยลงในหลักสูตร ทำให้หมวกนิรภัยเป็นส่วนหนึ่งของชุดนักเรียน จำนวนเด็กที่ปลอดภัยเนื่องจากสวมหมวกนิรภัยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าโครงการ “เดินทางปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน” ประสบความสำเร็จ

ต้องแสดงความขอบคุณไปยังภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งได้ร่วมบริจาคหมวกนิรภัยแก่เด็กในโรงเรียนประถมศึกษาในประเทศเวียดนาม ประเทศไทย ประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเซเนกัล ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศนิคารากัว

คำตอบที่มีคุณค่าในการต่อสู้กับปัญหา

ผ่านมาหลายทศวรรษ รถจักรยานยนต์ได้กลายเป็นยานพาหนะหลักของการเดินทางไปทำงาน ไปโรงเรียน หรือสัญจรไปมาของผู้คนในประเทศกำลังพัฒนา แต่การสวมหมวกนิรภัยไม่ได้เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนตรงกัน เป็นเรื่องน่าเศร้า ที่ประชาชน 1.3 ล้านคนต้องตายจากอุบัติเหตุการจราจรทุกๆ ปี และกว่าครึ่งที่เสียชีวิตเป็นกลุ่มเสี่ยงจากการใช้รถใช้ถนน อาทิ คนเดินเท้า คนขี่จักรยาน คนขับมอเตอร์ไซค์ และผู้ซ้อนท้าย ในขณะที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการเดินทาง เราสามารถสร้างความแตกต่างให้กับเด็กๆ โดยการบริจาคหมวกนิรภัย

ดอม เหตระกูล ทูตแห่งความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย

“การที่เราจะมีลูกสักคน เรานั่งเฝ้าประคบประหงม เลือกที่จะกิน เลือกที่จะบำรุง เลือกที่จะทำทุกอย่างให้ชีวิตน้อยๆ ออกมา แต่พอถึงคราวที่จะต้องส่งไปโรงเรียน หมวกไม่ต้องใส่ นั่นคือความคิดในเบื้องต้น กับการกระทำมันสวนทางกัน แล้วคุณจะบอกกับลูกได้อย่างไรว่ารัก มีใครกล้าจะบอก ขนาดเอาลูกซ้อนมอเตอร์ไซค์ หมวกกันน๊อคยังไม่ให้ลูกใส่ จะดีกว่าไหม ถ้าเราจะปลูกฝังเรื่องความปลอดภัยให้กับตัวเองทุกๆ ครั้ง แล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะสืบต่อไปยังลูกของเราทุกๆ ครั้งที่เขาจะขี่จักรยาน ทุกครั้งที่เขาจะขับรถยนต์ หรือขี่มอเตอร์ไซค์ เขาจะคาดเข็มขัด เขาจะใส่หมวก คุณจะคาดหวัง ความปลอดภัยได้ยังไง ถ้าคุณไม่ทำ”

ดอม เหตระกูล ทูตแห่งความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย


RSS feed Facebook