สาเหตุที่เรามุ่งมั่น

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยบนถนน

อุบัติเหตุทางถนนกำลังเป็นประเด็นใหญ่ด้านสาธารณสุขของโลก

  • การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เป็นสาเหตุหลักของการตายของประชากรในช่วงอายุ 15-45 ปีทั่วโลก ส่งผลให้มีคนตายกว่า 1.3 ล้านคนต่อปี

อุบัติเหตุทางถนนกำลังปล้นอนาคตของชุมชนในประเทศกำลังพัฒนา - คนรุ่นใหม่

  • มากกว่า 40% ของการตายจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลก เกิดขึ้นในกลุ่มอายุ 0 ถึง 25 ปี
  • 85% ของการตายจากอุบัติเหตุทางถนน และ 96% ของเด็กที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เกิดขึ้นในประเทศที่ยากจนหรือมีรายได้ปานกลาง

tl_files/pictures/whywedoit/fact01.jpg

อุบัติเหตุทางถนนทำให้เกิดภาวะตึงเครียดทางการเงินในเศรษฐกิจ ของประเทศกำลังพัฒนา

  • สำหรับประเทศที่มีรายได้ประชาชาติต่ำหรือปานกลาง อุบัติเหตุทางถนนทำให้เกิดความสูญเสียคิดเป็น 1-2% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
  • ในบางกรณี ความเสียหายเกินกว่าจำนวนเงินช่วยเหลือ จากกองทุนระหว่างประเทศที่ได้รับเข้ามา
  • เหยื่อจากอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่เป็นผู้หารายได้หลักของครอบครัว ผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตเหล่านี้ สร้างผลกระทบด้านลบต่อฐานะการครองชีพของคนในครอบครัว

กรุณาอ่านรายละเอียดจาก รายงานขององค์การอนามัยโลก เกี่ยวกับการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนถนน เพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระของการเสียชีวิต และการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนถนน

tl_files/pictures/whywedoit/fact02.jpg

อุบัติเหตุทางถนนสามารถคาดการณ์ได้และป้องกันได้

คนที่รอดตายจากอุบัติเหตุทางถนนมักจะทรมานจากความบอบช้ำทางสมอง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อความสามารถของพวกเขาในการเป็นผู้หารายได้เลี้ยงครอบครัว และโดยข้อเท็จจริงแล้ว หลายคนจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดชีวิต ซึ่งจะทำให้สูญเสียทรัพยากรที่มาจากครอบครัวที่ยากจนอยู่ก่อนแล้ว การสวมหมวกนิรภัยสร้างความแตกต่างได้ การสวมหมวกอย่างถูกต้องสามารถลดความเสี่ยงจากอัตราการเสียชีวิตได้เฉลี่ย 42% และลดอัตราการบาดเจ็บได้ 69%

เมื่อเร็วๆ นี้ การศึกษาเรื่องอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์จากลอสแองเจลิส และประเทศไทยด้วยเหมือนกัน พบว่าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยกว่า 2-3 เท่าจะเสียชีวิตและกว่า 3 เท่าจะทรมานจากผลกระทบที่เลวร้าย ผู้ที่สามารถรอดชีวิตจากอุบัติเหตุพบว่า การสวมหมวกนิรภัยเป็นปกติประจำวันจะสามารถป้องกันการเสียชีวิต และการบาดเจ็บทางสมองได้ถึง 80%

tl_files/pictures/whywedoit/fact04.jpg


RSS feed Facebook