งานของมูลนิธิ

กัมพูชา

ในกัมพูชาในปี 2552 อุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นโรคระบาดแบบไม่ติดต่อซึ่งเป็นภาระหนัก และรถจักรยานยนต์สาเหตุหลักของอุบัติเหตุทางถนนที่ทำให้คนเสียชีวิตและบาดเจ็บ มากถึง 77% ปัญหากำลังหนักขึ้นเพราะการตายจากอุบัติเหตุการจราจรเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวกว่า 5 ปีที่ผ่านมา ขณะที่ผู้ขับขี่ถูกบังคับทางกฎหมายต้องใส่หมวกนิรภัย แต่ผู้โดยสารได้รับการยกเว้น และส่งผลให้เด็กๆ ใส่หมวกนิรภัยกันน้อยมาก

การให้การศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักต่อสาธารณชน

มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย จัดทำภาพยนตร์ชุดขนาดสั้นทางโทรทัศน์ เรื่อง “เศร้าใจ” เพื่อเน้นอันตรายและผลที่เกิดจากอุบัติเหตุบนถนน ตลอดเดือนพฤษภาคม 2553 ในแต่ละตอนมีความยาว 45 นาทีรวมคำกล่าวของนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับความสำคัญของความปลอดภัยบนถนนและการสวมหมวกนิรภัย ภาพยนตร์ชุดออกอากาศทางช่อง 3 ทั่วประเทศในภาคข่าว ซึ่งเข้าถึงผู้ชมกว่า 30% ของประชากร

ผลที่ได้

  • ผู้ชมภาพยนตร์เรื่อง เศร้าใจ กว่า 1.4 เท่าจากรายงานมักจะสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์
  • ผู้ชมภาพยนตร์ ‘เศร้าใจ’ กว่า 1.3 เท่าจากรายงานมักจะรู้สึกเห็นด้วยว่าตัวเอง ครอบครัว หรือเพื่อนอาจจะได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุบนถนน การดูภาพยนตร์ชุดช่วยให้เกิดกระแสต่อต้านความเข้าใจไปเองว่า “มันจะไม่เกิดกับฉันหรอก”
  • ผู้ชมภาพยนตร์ ‘เศร้าใจ’ กว่า 1.5 เท่าจากรายงานมักจะให้เด็กสวมหมวกนิรภัยเมื่อต้องขับขี่รถจักรยานยนตร์

โครงการเดินทางปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน

ในกัมพูชา มูลนิธิฯ ได้บริจาคหมวกนิรภัย 9,341 ใบแก่นักเรียนใน 10 โรงเรียน ในพนมเปญและเสียมเรียบ


RSS feed Facebook