มูลนิธิฯ กับสื่อมวลชน

ข่าวบริจาคหมวกกันน็อคของโรงแรมโซฟีเทล กรุงเทพฯ สีลม

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2554

มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย เป็นมูลนิธิที่ทำงานด้านการรณรงค์ และปลูกฝังจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยมุ่งเน้นที่เยาวชนเป็นหลัก และทำการบริจาคหมวกกันน็อคผ่านโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยไปโรงเรียน” หรือ “Helmets for Kids” โดยมูลนิธิฯ ได้ทำการแจกหมวกให้แก่เด็กยากจนในพื้นที่เสี่ยงภัยไปแล้วมากกว่า 13,000 ใบในเกือบสิบจังหวัด ตั้งแต่ปี 25490 
เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในโครงการรณรงค์ปลุกกระแสสังคมไทยใส่ใจหมวกกันน็อค “รักวัวให้ผูก รักลูกให้สวมหมวกกันน็อค” เพื่อรณรงค์ให้กลุ่มพ่อแม่ ผู้ปกครองที่ขับขี่รถจักรยานยนต์และให้บุตรหลานซ้อนท้าย ได้เห็นถึงภัยอันตรายของการไม่สวมหมวกกันน็อค และหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อรับทศวรรษแห่งการลงมือทำเพื่อความปลอดภัยทางถนน ที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดไว้ และปีแห่งการรณรงค์สวมหมวกกันน็อก 100% ของรัฐบาลไทยในปี 2553

มูลนิธิฯ ทำการเปิดตัวคุณดอม เหตระกูล ตัวแทนของพ่อ, ผู้ขี่รถจักรยานยนต์ ที่มีความรักและห่วงใย ใส่ใจในความปลอดภัยของลูก ที่จะขอให้ผู้ปกครองสวมหมวกกันน็อคให้แก่บุตรหลานทุกครั้งที่ซ้อนหรือขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยทำโครงการรณรงค์ผ่านมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย ในฐานะ Good will ambassador ที่ โรงเรียนวัดแก้วแจ่มฟ้า ถนนสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 เวลา 14.00 – 15.30 น. ร่วมกับโรงแรมโซฟิเทลสีลมกรุงเทพฯ และ บริษัท จอห์นสัน ไดเวอร์ซี่ (ไทยแลนด์) จำกัด โดยบริจาคหมวกกันน็อค จำนวน 175 ใบ และน้ำยาล้างมือให้แก่โรงเรียน เป็นเวลาหนึ่งปี

RSS feed Facebook