มูลนิธิฯ กับสื่อมวลชน

ดิฉัน (หน้า 222-227) ปก : มิเชล โหยว มาเมืองไทย ช่วยรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน

วันที่ 16 พฤษภาคม 2552

มิเชล โหยว มาเมืองไทยช่วยรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ในฐานะทูตความปลอดภัยทางถนน มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย มิเชล โหยว ตั้งใจสร้างความตระหนักต่อสาธารณะชนทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อลดอุบัติเหตุบนถนนในดินแดนแถบนี้
มิเชล โหยว ทุกบทบาทคือความสำคัญ
ถ้าเราทำให้ตลาดของเราแข็งแกร่งได้ ต้องสร้างจากภายในก่อน เหมือนหลายๆ อย่างในชีวิตเรา ต้องสร้างให้ภายในของเราแข็งแกร่งก่อน เมื่อมั่นคงพอแล้ว ก็ค่อยคืบออกไปภายนอก
เธอกำลังสวมบทบาทการเป็นฑูตพิเศษของมูลนิธิป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแห่งเอเชีย หรือ Asia Injury Prevention Foundation
เราไม่รู้ว่าวันนี้วันหน้าอะไรจะเกิดขึ้นบ้าง ถ้าเราไม่ชื่นชมกับสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้ เราก็จะมีชีวิตอยู่ด้วยความเสียใจและเสียดายตลอดไป
เราควรเรียนรู้ที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นความรู้หรือความรัก

RSS feed Facebook